Διαδικασία κράτησης

  1. Επιλέξτε την εκδρομή που επιθυμείτε να συμμετέχετε, τον αριθμό συμμετεχόντων και το δωμάτιο που επιθυμείτε.
  2. Ελέγξτε τα στοιχεία της κράτησής σας και το συνολικό κόστος της εκδρομής σας.
  3. Συμπληρώστε τα στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου ατόμου της κράτησης και επιλέξτε τον τρόπο εξόφλησης.
  4. Αφού ολοκληρωθεί το βήμα 3, θα σας σταλεί email όπου θα πρέπει να συμπληρωθούν όλα τα απαραίτητα στοιχεία των συμμετεχόντων.