Πολιτική Ποιότητας

Η εταιρεία μας, έχοντας σαν στόχο την παροχή των καλύτερων και ποιοτικότερων υπηρεσιών, αντιμετωπίζει όλους τους πελάτες της με την ίδια λογική, θεωρώντας ότι όλοι έχουν υψηλές απαιτήσεις ποιότητας που πρέπει να ικανοποιούνται.

Στα πλαίσια της Πολιτικής Ποιότητας, η εταιρία καθορίζει συγκεκριμένους βασικούς στόχους ποιότητας, οι οποίοι είναι:

 • Να βελτιώνουμε συνεχώς την ποιότητα των προσφερόμενων προς τους πελάτες υπηρεσιών με παροχή υπηρεσιών ποιοτικών και σχεδιασμένων μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια.
 • Να κρατάμε τις τιμές σε ανταγωνιστικά επίπεδα χωρίς παρόλα αυτά να στερούμαστε ποιότητας.
 • Να εστιάζουμε στον πελάτη, ανταποκρινόμενοι πλήρως στις ανάγκες και στις επιθυμίες σας σε περίπτωση που επιθυμείτε την διοργάνωση εξατομικευμένου ταξιδιού.
 • Να βελτιώνουμε την ταχύτητα εξυπηρέτησης των πελατών μας.
 • Να ανανεώνουμε συνεχώς τις ταξιδιωτικές μας προτάσεις και τις παροχές και να εμπλουτίζουμε τις ήδη υπάρχουσες με νέες εμπειρίες.
 • Να μείωνουμε τα παραπόνα των πελατών μας και να βάζουμε τα δυνατά μας για την ικανοποίησή τους.
 • Να είμαστε αξιόπιστοι σε ότι σας λέμε και υποσχόμαστε.
 • Να τηρούμε στο έπακρο το πρόγραμμά μας και ότι άλλο έχει συμφωνηθεί με τον πελάτη.

 

Για την υλοποίηση της Πολιτικής Ποιότητας η Εταιρεία λειτουργεί με τις παρακάτω αρχές:

 • Κάθε συνεργάτης της εταιρίας μας, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, έχει επιλεχθεί με αυστηρά κριτήρια και συνεχώς εκπαιδεύεται.
 • Προλαμβάνουμε και αντιμετωπίζουμε άμεσα πιθανά σφάλματα.
 • Όλοι οι συνεργάτες μας είναι πλήρως ενημερωμένοι για το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της εταιρείας και φροντίζουν για την εφαρμογή του.
 • Η εταιρεία παρέχει όλα τα απαιτούμενα μέσα (εξοπλισμό, υλικά, εκπαίδευση) για την επίτευξη των στόχων ποιότητας.
 • Η εταιρία δεσμεύεται για την συμμόρφωση των υπηρεσιών της με νομοθετικές, κανονιστικές και λοιπές απαιτήσεις που τις διέπουν, λαμβάνοντας υπόψη κάθε αλλαγή στη νομοθεσία και τηρώντας όλα τα μέτρα ασφαλείας.
 • Τόσο η διοίκηση της εταιρίας όσο και οι έμπειροι και εκπαιδευμένοι συνεργάτες μας, βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με τον πελάτη, από τη διοργάνωση μέχρι και τη διεξαγωγή του ταξιδιού.